Tin ở hoa hồng

Ngày đăng
11/07/2022
Chuyên mục
Tây Nguyên Đại Ngàn

Công việc khiến mình tìm vào tận cùng những gia đình đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Nhìn những đôi chân trần của họ, mình nghĩ ngợi về con người, cuộc đời.

Mỗi người có một quỹ thời gian hữu hạn để sống. Người có điều kiện sẽ sải những bước chân dài, tiến được xa. Tiến được xa thì tiếp cận được nhiều nền văn minh, tiếp xúc được nhiều tinh hoa thế giới và thụ hưởng được nhiều điều đẹp đẽ, phong phú.

Bước chân ngắn thì thiệt thòi nhiều, hết một đời trong thế giới nhỏ hẹp và thua thiệt.

Mình tự hỏi, những đôi chân người đồng bào nghèo sẽ tiến đến đâu? Nếu những người có điều kiện tốt, giúp cải thiện giáo dục, hỗ trợ cơ sở vật chất, tạo sinh kế bền vững thì sẽ giúp bước chân họ dài hơn.

Mong những bước chân của họ và con cháu họ sải dài hơn nhiều lần ông cha họ. Hôm qua vào làng, mình tặng chút quà mọn cho họ, và ưu tư. Nếu ai cũng chung tay hành động, họ sẽ tốt hơn thôi.

Mình “tin ở hoa hồng”.

Thái Thu Đào
Tổng Giám Đốc CTCP Nông sản LangBiang
Địa chỉ :
62 Đường số 21, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp HCM.
Email:
Điện thoại: